Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1204/4.9.2015 το όριο καταβολής μετρητών για οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ. μειώθηκε στα 200,00 ευρώ για όλους του φορολογούμενους.Το προηγούμενο όριο ήταν 250 ευρώ για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούσαν επιτήδευμα, και 500,00 ευρώ για τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Προφανώς οδηγούμαστε σε πλήρη κατάργηση των πληρωμών με μετρητά, αλλά όπως φαίνεται σταδιακά και των πάσης φύσεως συναλλαγών.