Ιδιοκτήτες ακινήτων

Μ ετά τη ψήφιση από τη Βουλή του τελευταίου νομοσχεδίου των προαπαιτούμενων μηνός Οκτωβρίου 2015, παρέχεται εκ νέου στους ιδιοκτήτες ακινήτων, που δεν εισπράττουν ενοίκια από τους ενοικιαστές τους, να τα εκχωρήσουν στο Δημόσιο για να μην φορολογηθούν, αρκεί να έχουν κινηθεί δικαστικά κατά του οφειλέτη τους. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 (Α΄ [...]