Οι ουσιαστικές μεταβολές των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που συντελούνται με ραγδαίους ρυθμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν ασφαλώς επηρεάσει σημαντικά το πεδίο των ρυθμιστικών κανόνων που διέπουν τόσο την ίδια την υπόσταση των φυσικών και νομικών προσώπων, όσο και κάθε έκφανση της δραστηριότητας και λειτουργίας τους.

Αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν, ως είναι αυτονόητο, και τη Δικαιοσύνη σαν θεμέλιο μιας ευνομούμενης Πολιτείας, συστατικό της οποίας αποτελεί η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Η σύγχρονη δικηγορία απαιτεί ουσιαστική κατάρτιση, αλλά και εξειδίκευση στους τομείς Δικαίου, ώστε να παρέχεται η μέγιστη προστασία όσων προσβλέπουν σε αυτήν, καθώς και η πιο ποιοτική και αποτελεσματική παροχή των νομικών υπηρεσιών.

Για τον λόγο αυτό ιδρύθηκε η Δικηγορική μας Εταιρεία, προκειμένου να συνενώσει τις επιστημονικές γνώσεις και τις ατομικές δεξιότητες των μελών και συνεργατών της, αλλά και μέσω της συλλογικότητας και της κοινής προσπάθειας να τις βελτιώσει και να τις εξελίξει ακόμη περισσότερο. Όπως άλλωστε εκφράζει ο όρος “παρρησία”, ο λόγος μας είναι ευθύς και ειλικρινής, θαρραλέος και συνάμα συνετός. Διαμορφώνουμε με τους εντολείς μας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και με μαχητικότητα προασπίζουμε τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματά τους.

Παρέχουμε τις υπηρεσίας μας σε έναν πλήρως εξοπλισμένο από τεχνολογικής απόψεως και υψηλής λειτουργικότητας χώρο και διατηρούμε σχέσεις συνεργασίας με ένα ευρύ δίκτυο επιστημονικά καταρτισμένων και ικανών συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να καλύπτουμε αποτελεσματικά και άμεσα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εντολέων μας. Προχωράμε λοιπόν, σταθερά και αποφασιστικά, με γνώμονά μας την παροχή πραγματικής νομικής υποστήριξης στους εντολείς μας. Πάντα με θετική ενέργεια. Πάντα με ΠΑΡΡΗΣΙΑ.

Ποιοι είμαστε

Σοφια Παπαλεξίου
Σοφια ΠαπαλεξίουΔικηγόρος

H Σοφία Παπαλεξίου ζει στη Θεσσαλονίκη από την εισαγωγή της με υποτροφία στο Α.Π.Θ.. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της δικηγορικής εταιρείας “ΠΑΡΡΗΣΙΑ”. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το έτος 1980 ασκεί συνεχώς μάχιμη δικηγορία με ενασχόληση επί υποθέσεων που ανάγονται στο μεγαλύτερο φάσμα του δικαίου, κυρίως δε με το οικογενειακό, εμπράγματο, κληρονομικό και εμπορικό δίκαιο. Πραγματοποίησε ως εκπαιδεύτρια με πρόταση του ΚΕΚ ΓΕΣΕΒΕ πληθώρα επιστημονικών σεμιναρίων για την ενημέρωση μελών ομοιοεπαγγελματικών οργανώσεων (μεσίτες, λογιστές, ναυτασφαλιστές κ.λ.π.) σε θέματα του αντικειμένου της ενασχόλησής τους, στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Διετέλεσε επί τριετία μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη θέση του ταμία, όπως και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού. Συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς της χώρας. Ομιλεί τη γαλλική γλώσσα.

Γιώργος Τότσκας
Γιώργος ΤότσκαςΔικηγόρος

Ο Γιώργος Τότσκας γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκλεγμένο Μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την χρονική περίοδο 2018-2022. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος και ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή της Δικηγορικής Εταιρείας “ΠΑΡΡΗΣΙΑ”. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, καθώς και Υποψήφιος Διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα διατριβής ζητήματα που ανάγονται στους φορολογικούς ελέγχους. Ασκεί μαχόμενη δικηγορία από το έτος 2000, με ενασχόληση επί υποθέσεων που άπτονται του μεγαλύτερου φάσματος του δικαίου, κυρίως δε του φορολογικού – διοικητικού δικαίου. Υπήρξε Εισηγητής στην ημερίδα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), με θέμα «Ο Νέος Φορολογικός Νόμος» (Μάιος 2010) και συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς της χώρας. Ομιλεί την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Σωτηρία Παπακώστα
Σωτηρία ΠαπακώσταΔικηγόρος

Η Σωτηρία Παπακώστα γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας και ζει στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας “ΠΑΡΡΗΣΙΑ”. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης. Ασκεί μαχόμενη δικηγορία από το έτος 2001, με ενασχόληση επί υποθέσεων που ανάγονται στο μεγαλύτερο φάσμα του Δικαίου. Συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς της χώρας. Ομιλεί την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Τάνια Παπαδοπούλου
Τάνια ΠαπαδοπούλουΔικηγόρος

Η Τάνια Παπαδοπούλου γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Συναποτελεί ιδρυτικό μέλος της δικηγορικής εταιρείας “ΠΑΡΡΗΣΙΑ”. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια, παράλληλα με την πραγματοποίηση της πρακτικής της άσκησης ως δικηγόρου, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών της σπουδών στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Δίκαιο Ανταγωνισμού, το Διαδικτυακό Δίκαιο, τη Διαιτησία και τη Διαμεσολάβηση (LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution), στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Το έτος 2014 έλαβε μέρος σε προσομοίωση του διεθνούς οργανισμού Ηνωμένα Έθνη (Model of United Nations), συμμετέχει σε ημερίδες και παρακολουθεί επισταμένως επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται σχετικά με τους τομείς δικηγορίας στους οποίους δραστηριοποιείται. Ασχολείται με τη διεκπεραίωση υποθέσεων ευρέως νομικού φάσματος και κυρίως με υποθέσεις που άπτονται του αστικού δικαίου, του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου. Είναι κάτοχος πτυχίων πιστοποίησης γνώσεων της αγγλικής, της γερμανικής και της ισπανικής γλώσσας.

Ειρήνη Τσίτση
Ειρήνη ΤσίτσηΔικηγόρος

Η Ειρήνη Τσίτση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της δικηγορικής εταιρείας “ΠΑΡΡΗΣΙΑ”. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Νυρεμβέργης Γερμανίας. Ασχολείται με υποθέσεις που ανάγονται στο ευρύτερο φάσμα του Δικαίου στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Συμμετέχει τακτικά σε συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις του επιστημονικού της ενδιαφέροντος. Κατέχει εκτός της μητρικής της γλώσσας, την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα.