Θετικές αποφάσεις για τη μείωση Ν.4093/2012 (Συντάξεις Ειδικών Μισθολογίων) – Διεκδίκηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

            Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε τους εντολείς μας, οι οποίοι μέσω του δικηγορικού μας γραφείου άσκησαν προσωπικές εφέσεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπροσαρμογή - μείωση της κύριας σύνταξής τους δυνάμει του Ν. 4093/2012, ότι κατόπιν της αρχικής αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα πλαίσια πιλοτικής δίκης, η οποία έκρινε ως αντισυνταγματική [...]