Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε τους εντολείς μας, οι οποίοι μέσω του δικηγορικού μας γραφείου άσκησαν προσωπικές εφέσεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπροσαρμογή – μείωση της κύριας σύνταξής τους δυνάμει του Ν. 4093/2012, ότι κατόπιν της αρχικής αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα πλαίσια πιλοτικής δίκης, η οποία έκρινε ως αντισυνταγματική την ανωτέρω μείωση, εκδίδονται θετικές αποφάσεις επί των προσωπικών εφέσεών τους, οι οποίες ακυρώνουν τη μείωση που αφορά τον καθένα ξεχωριστά και επιδίδονται από το ανωτέρω Δικαστήριο στις δηλωθείσες κατοικίες τους. Στο γραφείο μας συγκεντρώνουμε τις αποφάσεις αυτές, ώστε να ασκήσουμε πίεση για την υλοποίησή τους το συντομότερο δυνατό.

            Περαιτέρω δυνάμει της υπ” αριθμ. 244/2017 Απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 38 ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 και συνακόλουθα των διατάξεων των άρθρων 44 παρ. 10 του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 4002/2011, ως προς την επιβολή και την αύξηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) σε βάρος της κύριας σύνταξης των συνταξιούχων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων ασφαλώς και των συνταξιούχων των Ειδικών Μισθολογίων.

            Η Δικηγορική μας Εταιρεία για όσες και όσους εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον προτίθεται να ασκήσει ομαδικές προσφυγές-αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) χορήγησης κύριας σύνταξης, αναζητώντας κάθε ποσό που παρακρατήθηκε αχρεωστήτως: α) λόγω λανθασμένου υπολογισμού της παρακράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μέχρι τον χρόνο δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης (08/02/2017) και β) του συνόλου της παρακράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για το χρονικό διάστημα από τον χρόνο δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης (08/02/2017) και μετέπειτα.

            Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2310 – 566350/532210/261181, με φαξ στον αριθμό: 2310-531991 και με μήνυμα στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gtotskas@parresia.gr και tpapadopoulou@parresia.gr.