­

Ιδιοκτήτες ακινήτων

Μ ετά τη ψήφιση από τη Βουλή του τελευταίου νομοσχεδίου των προαπαιτούμενων μηνός Οκτωβρίου 2015, παρέχεται εκ νέου στους ιδιοκτήτες ακινήτων, που δεν εισπράττουν ενοίκια από τους ενοικιαστές τους, να τα εκχωρήσουν στο Δημόσιο για να μην φορολογηθούν, αρκεί να έχουν κινηθεί δικαστικά κατά του οφειλέτη τους. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 (Α΄ [...]

Από |21 Νοεμβρίου, 2015|2015|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ιδιοκτήτες ακινήτων

ΠΟΛ.1204/4.9.2015 – Καταβολή μετρητών για οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ.

Σ ύμφωνα με την ΠΟΛ.1204/4.9.2015 το όριο καταβολής μετρητών για οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ. μειώθηκε στα 200,00 ευρώ για όλους του φορολογούμενους.Το προηγούμενο όριο ήταν 250 ευρώ για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούσαν επιτήδευμα, και 500,00 ευρώ για τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Προφανώς οδηγούμαστε σε πλήρη κατάργηση των πληρωμών με μετρητά, αλλά όπως [...]

Από |5 Οκτωβρίου, 2015|2015|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΟΛ.1204/4.9.2015 – Καταβολή μετρητών για οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ.

Ν.4336/2015

Μ ε τον πρόσφατο Ν.4336/2015, προβλέφθηκαν δυσμενείς μεταβολές, μεταξύ άλλων, και ως προς το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ρυθμισμένες οφειλές σύμφωνα με το Ν.4321/2015 προς το Δημόσιο. Η εκ των υστέρων μονομερής μεταβολή όρων και προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ φορολογουμένου και φορολογικής διοίκησης, δίχως να υφίσταται σχετική πρόβλεψη στην αρχική συμφωνία, συνιστά αντισυμβατική [...]

Από |19 Αυγούστου, 2015|2015|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ν.4336/2015