Από τις 25 Μαΐου 2018 βρίσκεται σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR). Ο Κανονισμός ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών στη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων, αυξάνοντας τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης κάθε είδους επιχείρησης, η οποία διατηρεί προσωπικά στοιχεία πελατών της.

            Κάθε επιχείρηση οφείλει να συμμορφωθεί με τις επιταγές του Κανονισμού, αφενός ενημερώνοντας του πελάτες της για τα δικαιώματά τους και λαμβάνοντας τη συναίνεσή τους για την επεξεργασία, συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων τους, αφετέρου ενημερώνοντας το προσωπικό αυτής για τις αυξημένες υποχρεώσεις του.

            Η δικηγορική εταιρία “ΠΑΡΡΗΣΙΑ” αναλαμβάνει τη νομική συμμόρφωση της εταιρίας σας, βάσει των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της, με σκοπό την προσαρμογή της με τον Κανονισμό, προς αποφυγή των βαρύτατων προστίμων και μέτρων που προβλέπονται από αυτόν.

            Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2310 – 566350/532210/261181, με φαξ στον αριθμό: 2310-531991 και με μήνυμα στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tpapadopoulou@parresia.gr.