Γενικός Κανονισμός για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

            Από τις 25 Μαΐου 2018 βρίσκεται σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR). Ο Κανονισμός ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών στη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων, αυξάνοντας τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης κάθε είδους επιχείρησης, η οποία διατηρεί προσωπικά στοιχεία πελατών της.             Κάθε επιχείρηση οφείλει να συμμορφωθεί με τις επιταγές του [...]