Ενημερωτικό σημείωμα για ειδικά μισθολόγια

Με διαδοχικές αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο) έχουν ήδη κριθεί ή αναμένεται να κριθούν αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν από την 1η-08-2012, βάσει του Ν. 4093/2012, στις αποδοχές και τις συντάξεις, οι οποίες καταβάλλονται με βάση τα Ειδικά Μισθολόγια και αφορούν: 1) τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς και [...]