Σημαντική επιτυχία σημείωσε το γραφείο μας, πετυχαίνοντας την ακύρωση πλασματικής αποδοχής από ανήλικο τέκνο κληρονομιάς, η οποία το επιβάρυνε με χρέη προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Φορείς. 

            Η πλασματική αποδοχή προέκυψε λόγω μη έγκαιρης και έγκυρης δήλωσης αποποίησης εκ μέρους των γονέων του, ως ασκούντων τη γονική μέριμνα κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας, λόγω εσφαλμένης αντίληψής τους περί δυνατότητας αποποίησης μετά την ενηλικίωση.

            Αποτελεί σίγουρα θέμα που απασχολεί μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ανήλικα τέκνα επιβαρύνονται με υπερχρεωμένες κληρονομιές και καλούνται μετά την ενηλικίωσή τους προς αποπληρωμή των χρεών.